Polityka prywatności

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Biuro Podróży PRESTIGE Paulina Łatka

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Podróży PRESTIGE Paulina Łatka z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Br. Czecha 1/54, numer NIP 734-294-52-85, numer REGON 122651846 , wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych nr Z/55/2012.

2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@prestige-travel.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

3. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych, w celu badania satysfakcji oraz działać marketingowych polegających na promowaniu Administratora oraz jego usług.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8. Odbiorcami danych osobowych będą: firmy transportowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Administratorem, na podstawie umów agencyjnych, kontrahenci krajowi i zagraniczni w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu. Z uwagi na to, że świadczymy usługi na terenie całej Europy, Pani/ Pana dane osobowe, w związku z wybraną przez Państwa destynacją, mogą zostad lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych znajdziesz pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Państwa i naszą rzecz.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, rozpoznawania reklamacji, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych.

10. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Nie prowadzimy profilowania danych osobowych.

11. Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te funkcje.

12. Używamy plików cookie, będącymi małymi plikami automatycznie zapisywanymi w przeglądarce użytkownika, kiedy ten przegląda witryny internetowe. Pozwalają nam udostępnia ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych. Są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta.

13. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe: 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać; 2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

© 2022 Biuro Podróży Prestige